1 ტაბლეტი დღეში  2-ჯერ ჭამის დროს. მკურნალობის ხანგრძლივობა მინიმუმ 2-3 თვის განმავლობაში.
 

 

1-დან - მე-4-დღე 6 ტაბლეტი დღეში, მე-5დან - მე-8 დღე 4 ტაბლეტი დღეში, მე-9 დღიდან 2 ტაბლეტი არანაკლებ 2-3 თვე.

 

 

2 ტაბლეტი დღეში, ხანგრძლივად.